Bexa ceny

W związku z licznymi pytaniami klientów, prezentujemy Państwu przykładowe (uśrednione) ceny wózków Bexa na rynku polskim.

"; $en="

Due to many customers inquiries concerning Bexa strollers prices we present average value of these prams on european market.

"; /*********************************************/ include ("xcode.php"); ?>